قیمت آبشده 38,510,000 پنج شنبه 12 تیرماه 99

قیمت آبشده 38,510,000 پنج شنبه 12 تیرماه 99 ساعت (21:15) (بیست و یک و پانزده دقیقه) با 2.67% درصد (دو و شصت و هفت صدم) معادل 1,000,000 یک میلیون ریال 38,510,000 سی و هشت میلیون و پانصد و ده هزار ریال اعلام شد. قیمت آبشده پنج شنبه 12 تیر ماه 99 با قیمت 38,500,000 سی و هشت میلیون و پانصد هزار ریال شروع شد و طی معاملات امروز با بیشترین مقدار به 38,520,000 سی و هشت میلیون و پانصد و بیست هزرا ریال رسید که 38,490,000 سی و هشت میلیون و چهارصد و نود هزار ریال کمترین مقدار ثبت شده برای قیمت آبشده پنجشنبه 12 تیرماه 99 بود.

شاخص قیمت آبشده پنج شنبه 12 تیرماه 99

خصیصهمقادیر
نرخ فعلی قیمت آبشده38,510,000
بالاترین قیمت روز38,520,000
پایین ترین قیمت روز38,490,000
بیشترین مقدار نوسان روز10,000
درصد بیشترین نوسان روز0%
نرخ بازگشایی بازار38,500,000
زمان ثبت آخرین نرخ۱۱:۳۲:۳۸
نرخ روز گذشته37,510,000
درصد تغییر نسبت به روز گذشته2.67%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته1,000,000

قیمت آبشده نقدی پنج شنبه 12 تیرماه 99

  • نرخ فعلی قیمت آبشده پنج شنبه 12 تیر: 38,510,000
  • بالاترین قیمت روز 38,520,000
  • پایین ترین قیمت روز 38,500,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز 10,000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *