نرخ قیمت سکه امروز 2022/01/22 ساعت 13:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/01/22 ساعت 13:31:03 برابر با 122,320,000 صد و بیست و دو  میلیون و سیصد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 123,020,000 و پایین ترین نرخ 122,030,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 119,480,000 صد و نونزده میلیون و چهار صد و هشتاد هزار ریال با بیشینه قیمتی 119,550,000 و کمینه قیمتی 118,950,000 قیمت نیم سکه 67,000,000 شصت و هفت میلیون ریال قیمت ربع سکه 38,000,000 سی و هشت میلیون ریال قیمت سکه گرمی 22,450,460 بیست و دو  میلیون و چهار صد و پنجاه هزار و چهار صد و شصت ریال

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.