نرخ قیمت سکه امروز 2022/08/08 ساعت 14:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/08/08 ساعت 14:31:24 برابر با 148,060,670 صد و چهل و هشت میلیون و شصت هزار و ششصد و هفتاد ریال که بالاترین نرخ 149,100,000 و پایین ترین نرخ 147,850,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 140,960,000 صد و چهل میلیون و نه صد و شصت هزار ریال با بیشینه قیمتی 141,100,000 و کمینه قیمتی 140,950,000 قیمت نیم سکه 81,800,000 هشتاد و یک میلیون و هشت صد هزار ریال قیمت ربع سکه 51,860,000 پنجاه و یک میلیون و هشت صد و شصت هزار ریال قیمت سکه گرمی 30,400,670 سی میلیون و چهار صد هزار و ششصد و هفتاد ریال

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.