قیمت

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۱۱/۲ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۱۱/۲ ساعت 17:31:56 برابر با 122,830,000 صد و بیست و دو  میلیون و هشت صد و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 123,020,000 و پایین ترین نرخ 122,030,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 119,530,000 صد و نونزده میلیون و پانصد و سی هزار ریال با بیشینه قیمتی 119,550,000 و …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۱۱/۲ ساعت 17:31 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:31:02 برابر با 275,670 دویست و هفتاد و پنج هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت یورو 315,280 سیصد و پانزده هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت پوند 377,120 سیصد و هفتاد و هفت هزار و صد و بیست ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2022/01/22 ساعت 13:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/01/22 ساعت 13:31:03 برابر با 122,320,000 صد و بیست و دو  میلیون و سیصد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 123,020,000 و پایین ترین نرخ 122,030,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 119,480,000 صد و نونزده میلیون و چهار صد و هشتاد هزار ریال با بیشینه قیمتی 119,550,000 و کمینه …

نرخ قیمت سکه امروز 2022/01/22 ساعت 13:31 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۱۱/۱ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۱۱/۱ ساعت 17:31:26 برابر با 123,030,000 صد و بیست و سه میلیون و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 123,320,000 و پایین ترین نرخ 122,430,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 119,470,000 صد و نونزده میلیون و چهار صد و هفتاد هزار ریال با بیشینه قیمتی 120,050,000 و کمینه قیمتی …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۱۱/۱ ساعت 17:31 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31:41 برابر با 275,647 دویست و هفتاد و پنج هزار و ششصد و چهل و هفت ریال قیمت یورو 312,637 سیصد و دوازده هزار و ششصد و سی و هفت ریال قیمت پوند 378,597 سیصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و نود و هفت ریال. نرخ قیمت دلار …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2022/01/21 ساعت 13:33

قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/01/21 ساعت 13:33:56 برابر با 123,030,000 صد و بیست و سه میلیون و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 123,320,000 و پایین ترین نرخ 122,430,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 119,470,000 صد و نونزده میلیون و چهار صد و هفتاد هزار ریال با بیشینه قیمتی 120,050,000 و کمینه قیمتی 119,450,000 …

نرخ قیمت سکه امروز 2022/01/21 ساعت 13:33 ادامه »

سکه امروز 123,030,533 ساعت 11:34

قیمت زنده سکه امامی 123,030,533 ریال امروز یک بهمن هزار و چهارصد ساعت 11:34:22 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 119,470,533 صد و نونزده میلیون و چهار صد و هفتاد هزار و پانصد و سی و سه ریال قیمت نیم سکه 67,500,000 شصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ساعت 17:32

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ساعت 17:32:33 برابر با 123,030,000 صد و بیست و سه میلیون و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 123,320,000 و پایین ترین نرخ 122,430,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 119,470,000 صد و نونزده میلیون و چهار صد و هفتاد هزار ریال با بیشینه قیمتی 120,050,000 و کمینه قیمتی …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ساعت 17:32 ادامه »