Category Archives: قیمت

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۲/۵ ساعت 17:37

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۲/۵ ساعت 17:37:22 برابر با 111,940,000 صد و یازده میلیون و نه صد و چهل هزار ریال که بالاترین نرخ 112,220,000 و پایین ترین نرخ 110,690,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 108,009,000 صد و هشت میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 108,019,000 و کمینه قیمتی 105,979,000 قیمت […]

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:35

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:35:36 برابر با 245,240 دویست و چهل و پنج هزار و دویست و چهل ریال قیمت یورو 298,420 دویست و نود و هشت هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 351,550 سیصد و پنجاه و یک هزار و پانصد و پنجاه ریال. نرخ قیمت دلار طلا و […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/02/23 ساعت 13:34

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/02/23 ساعت 13:34:47 برابر با 110,870,000 صد و ده میلیون و هشت صد و هفتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 112,220,000 و پایین ترین نرخ 110,690,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 106,019,000 صد و شش میلیون و نونزده هزار ریال با بیشینه قیمتی 108,019,000 و کمینه قیمتی 105,979,000 قیمت نیم […]

سکه امروز 111,530,000 ساعت 11:33

قیمت زنده سکه امامی 111,530,000 ریال امروز پنج اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:33:40 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 107,979,000 صد و هفت میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال قیمت نیم سکه 63,500,000 شصت و سه میلیون و پانصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۲/۴ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۲/۴ ساعت 17:31:46 برابر با 109,520,000 صد و نه میلیون و پانصد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 113,220,000 و پایین ترین نرخ 109,480,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 106,019,000 صد و شش میلیون و نونزده هزار ریال با بیشینه قیمتی 108,019,000 و کمینه قیمتی 105,979,000 قیمت نیم […]

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:34

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:34:03 برابر با 242,320 دویست و چهل و دو  هزار و سیصد و بیست ریال قیمت یورو 292,800 دویست و نود و دو  هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 347,740 سیصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و چهل ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/02/22 ساعت 13:33

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/02/22 ساعت 13:33:44 برابر با 110,820,000 صد و ده میلیون و هشت صد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 113,220,000 و پایین ترین نرخ 110,580,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 107,979,220 صد و هفت میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار و دویست و بیست ریال با […]

سکه امروز 112,880,000 ساعت 11:32

قیمت زنده سکه امامی 112,880,000 ریال امروز چهار اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:32:55 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 107,979,000 صد و هفت میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال قیمت نیم سکه 64,500,000 شصت و چهار میلیون و پانصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۲/۳ ساعت 17:35

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۲/۳ ساعت 17:35:21 برابر با 111,580,000 صد و یازده میلیون و پانصد و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 112,820,000 و پایین ترین نرخ 111,580,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 106,019,000 صد و شش میلیون و نونزده هزار ریال با بیشینه قیمتی 109,019,000 و کمینه قیمتی 104,979,000 قیمت نیم […]

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:32:24 برابر با 242,440 دویست و چهل و دو  هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت یورو 292,910 دویست و نود و دو  هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 353,171 سیصد و پنجاه و سه هزار و صد و هفتاد و یک ریال. نرخ قیمت دلار […]