Category Archives: قیمت

قیمت سکه یک گرمی پنج شنبه 5 تیرماه 99

قیمت ربع سکه 12,500,000 پنج شنبه 5 تیرماه 99 ساعت (20:22) (چهارده و سی و نه دقیقه) با یک و سه دهم درصد (2.84%) معادل 231,000 دویست و سی و یک هزار ریال 8,124,000 هشت میلیون و یکصد و بیست و چهار هزار ریال اعلام شد. قیمت ربعسکه پنج شنبه 05 تیر ماه 99 با […]

قیمت ربع سکه 24,000,000 پنج شنبه 5 تیرماه 99

قیمت ربع سکه 24,000,000 پنج شنبه 5 تیرماه 99 ساعت (19:11) (چهارده و سی و نه دقیقه) با یک و سه دهم درصد (2.84%) معادل 231,000 دویست و سی و یک هزار ریال 8,124,000 هشت میلیون و یکصد و بیست و چهار هزار ریال اعلام شد. قیمت ربعسکه پنج شنبه 05 تیر ماه 99 با […]

قیمت سکه 82,180,000 پنج شنبه 5 تیرماه 99

قیمت سکه 82,180,000 پنج شنبه 5 تیرماه 99 ساعت (09:10) (نه و ده دقیقه) با هشتادو شش صدم درصد (0.86%) معادل 110,000 یکصدو ده هزار ریال تغییر 82,180,000 هشتادو میلیون و یکصد و هشتاد هزار ریال اعلام شد. قیمت سکه پنج شنبه 05 تیر ماه 99 با قیمت 82,780,000 هشتادو دومیلیون و هفتصد و هشتاد […]

قیمت طلا 8,124,000 پنج شنبه 5 تیرماه 99

قیمت طلا پنج شنبه 05 تیر ماه 99 ساعت (14:39) (چهارده و سی و نه دقیقه) با یک و سه دهم درصد (2.84%) معادل 231,000 دویست و سی و یک هزار ریال 8,124,000 هشت میلیون و یکصد و بیست و چهار هزار ریال اعلام شد. قیمت طلا پنج شنبه 05 تیر ماه 99 با قیمت […]

قیمت دلار 188.000 پنج شنبه 5 تیرماه 99

قیمت دلار پنج شنبه 05 تیر ماه 99 ساعت (16:36) (شانزده و سی و شش دقیقه) با دو چهل وچهار صدم درصد (2.44%) معادل 4,590 تومان چهار هزار و پانصدو نود تومان 188,000 یکصدو هشتادو هشت هزار ریال اعلام شد. قیمت دلار پنج شنبه 05 تیر ماه 99 با قیمت 198,800 یکصد و نود هشت […]

قیمت ربع سکه 23,000,000 دو شنبه 2 تیرماه 99

قیمت ربع سکه دو شنبه 02 تیر ماه 99 ساعت (10:15) (ده و پانزده دقیقه) با یک و سه دهم درصد 1.3% معادل 2300 تومان دو هزار سیصد تومان 23,000,000 بیست و سه میلیون ریال اعلام شد. قیمت ربع سکه دو شنبه 02 تیر ماه 99 با قیمت 23,000,000 بیست و سه میلیون ریال شروع […]

قیمت نیم سکه 41,500,000 دو شنبه 2 تیرماه 99

قیمت نیم سکه دو شنبه 2 تیرماه 99 در بازار امروز 1399/04/2 ساعت 00:00 با 0 (0%) ، 41,500,000 ریال اعلام شده است. روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد  و طی معاملات امروز، 41,500,000، بیشترین مقدار و 41,400,000 نیز کمترین رقمی بود که برای قیمت نیم سکه دو شنبه 2 تیرماه 99 به […]

قیمت سکه 81,680,000 دو شنبه 2 تیرماه 99

قیمت سکه 81,680,000 قیمت سکه دو شنبه 2 تیرماه 99 نرخ قیمت سکه دو شنبه 2 تیرماه 99: 81,680,000 بالاترین قیمت روز:82,300,000 پایین ترین قیمت روز:81,280,000 بیشترین مقدار نوسان روز:230,000 درصد بیشترین نوسان روز:0.06% نرخ بازگشایی بازار:81,350,000 زمان ثبت آخرین نرخ:۲ تیر نرخ روز گذشته:81,680,000 درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0% میزان تغییر نسبت به […]

قیمت دلار 188,000 دو شنبه 2 تیرماه 99

قیمت دلار 188,000 قیمت دلار دو شنبه 2 تیرماه 99 در بازار امروز 1399/04/2 ساعت 00:00 با 0 (0%) ، 188,020 ریال اعلام شده است. روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد  و طی معاملات امروز، 188,020 ، بیشترین مقدار و 187,910 نیز کمترین رقمی بود که برای قیمت دلار روز دو شنبه 2 […]

قیمت طلا 8,214,000 دو شنبه 2 تیرماه 99

قیمت طلا 8,214,000 قیمت طلا دو شنبه 2 تیرماه 99 نرخ قیمت طلا دو شنبه 2 تیرماه 99: 8,214,000 بالاترین قیمت روز:8,214,000 پایین ترین قیمت روز:8,152,000 بیشترین مقدار نوسان روز:11,000 درصد بیشترین نوسان روز:0.26% نرخ بازگشایی بازار:8,173,000 زمان ثبت آخرین نرخ:۲ تیر نرخ روز گذشته:8,214,000 درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0% میزان تغییر نسبت به […]