Category Archives: قیمت

نرخ قیمت سکه امروز 2021/05/03 ساعت 14:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/05/03 ساعت 14:31:41 برابر با 95,680,000 نود و پنج میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 96,420,000 و پایین ترین نرخ 94,980,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 94,009,000 نود و چهار میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 94,019,000 و کمینه قیمتی 93,979,000 قیمت نیم سکه […]

سکه امروز 95,280,000 ساعت 12:40

قیمت زنده سکه امامی 95,280,000 ریال امروز سیزده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 12:40:08 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 93,989,000 نود و سه میلیون و نه صد و هشتاد و نه هزار ریال قیمت نیم سکه 52,700,000 پنجاه و دو  میلیون و هفتصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۲/۱۲ ساعت 18:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۲/۱۲ ساعت 18:31:36 برابر با 95,790,000 نود و پنج میلیون و هفتصد و نود هزار ریال که بالاترین نرخ 96,370,000 و پایین ترین نرخ 95,480,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 93,019,000 نود و سه میلیون و نونزده هزار ریال با بیشینه قیمتی 96,019,000 و کمینه قیمتی 92,979,000 قیمت نیم […]

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:33

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:33:23 برابر با 218,480 دویست و هجده هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 266,070 دویست و شصت و شش هزار وهفتاد ریال قیمت پوند 307,160 سیصد و هفت هزار و صد و شصت ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/05/02 ساعت […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/05/02 ساعت 14:32

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/05/02 ساعت 14:32:24 برابر با 95,820,000 نود و پنج میلیون و هشت صد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 96,370,000 و پایین ترین نرخ 95,480,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 93,009,000 نود و سه میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 96,019,000 و کمینه قیمتی 92,979,000 قیمت نیم […]

سکه امروز 96,060,000 ساعت 12:33

قیمت زنده سکه امامی 96,060,000 ریال امروز دوازده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 12:33:55 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 95,019,000 نود و پنج میلیون و نونزده هزار ریال قیمت نیم سکه 53,500,000 پنجاه و سه میلیون و پانصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۲/۱۱ ساعت 18:32

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۲/۱۱ ساعت 18:32:45 برابر با 97,780,000 نود و هفت میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 98,670,000 و پایین ترین نرخ 97,380,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 95,979,000 نود و پنج میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 97,019,000 و […]

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:31:33 برابر با 229,100 دویست و بیست و نه هزار و صد ریال قیمت یورو 276,700 دویست و هفتاد و شش هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 321,800 سیصد و بیست و یک هزار و هشت صد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/05/01 […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/05/01 ساعت 14:33

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/05/01 ساعت 14:33:17 برابر با 97,760,000 نود و هفت میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال که بالاترین نرخ 98,670,000 و پایین ترین نرخ 97,380,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 95,989,000 نود و پنج میلیون و نه صد و هشتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 97,019,000 و کمینه […]

سکه امروز 98,010,000 ساعت 12:31

قیمت زنده سکه امامی 98,010,000 ریال امروز یازده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 12:31:08 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 96,979,000 نود و شش میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال قیمت نیم سکه 54,000,000 پنجاه و چهار میلیون ریال