Category Archives: قیمت

قیمت طلا 8,027,000 یکشنبه 1 تیرماه 99

قیمت طلا یکشنبه ۱ تیر ساعت 00:08 دقیقه 8,027,000 ریال قیمت طلا یکشنبه 1 تیرماه 99 نرخ قیمت طلا یکشنبه 1 تیرماه 99: 8,027,000 بالاترین قیمت روز:8,027,000 پایین ترین قیمت روز:7,875,000 بیشترین مقدار نوسان روز:35,000 درصد بیشترین نوسان روز:0.05% نرخ بازگشایی بازار:7,875,000 زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۶:۳۷ نرخ روز گذشته:7,898,000 درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.63% […]

قیمت یورو 209,000 شنبه 31 خرداد 99

قیمت یورو 209,000 دویست و نه هزار ریال قیمت یورو شنبه 31 خرداد 99 نرخ قیمت یورو شنبه 31 خرداد 99: 209,020 بالاترین قیمت روز:209,020 پایین ترین قیمت روز:205,910 بیشترین مقدار نوسان روز:3,060 درصد بیشترین نوسان روز:0% نرخ بازگشایی بازار:206,000 زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۰:۵۱ نرخ روز گذشته:206,020 درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.46% میزان تغییر […]

قیمت آب شده 34,230,000 شنبه 31 خرداد 99

قیمت آب شده 34,230,000 قیمت آب شده شنبه 31 خرداد 99 نرخ قیمت آب شده شنبه 31 خرداد 99: 34230000 بالاترین قیمت روز:34230000 پایین ترین قیمت روز:33690000 بیشترین مقدار نوسان روز:– درصد بیشترین نوسان روز:– نرخ بازگشایی بازار:– زمان ثبت آخرین نرخ:۳۱ خرداد نرخ روز گذشته:34,230,000 درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0% میزان تغییر نسبت […]

قیمت طلای 24 عیار 10,530,000 شنبه 31 خرداد 99

قیمت طلای 24 عیار 10,530,000 قیمت طلای 24 عیار شنبه 31 خرداد 99 نرخ قیمت طلای 24 عیار شنبه 31 خرداد 99: 10,530,000 بالاترین قیمت روز:10,537,000 پایین ترین قیمت روز:10,364,000 بیشترین مقدار نوسان روز:– درصد بیشترین نوسان روز:– نرخ بازگشایی بازار:– زمان ثبت آخرین نرخ:۳۱ خرداد نرخ روز گذشته:10,530,000 درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0% […]

قیمت طلا دست دوم 4.390.000 شنبه 31 خرداد 99

قیمت طلا دست دوم 4.390.000 قیمت طلا دست دوم شنبه 31 خرداد 99 نرخ قیمت طلا دست دوم شنبه 31 خرداد 99: 4390000 بالاترین قیمت روز:4390000 پایین ترین قیمت روز:4390000 بیشترین مقدار نوسان روز:– درصد بیشترین نوسان روز:– نرخ بازگشایی بازار:– زمان ثبت آخرین نرخ:۴ تیر نرخ روز گذشته:4,390,000 درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0% […]

قیمت مظنه طلا 34,210,000 شنبه 31 خرداد 99

قیمت مظنه طلا 34,210,000 قیمت مظنه طلا شنبه 31 خرداد 99 نرخ قیمت مظنه طلا شنبه 31 خرداد 99: 34,210,000 بالاترین قیمت روز:34,230,000 پایین ترین قیمت روز:33,670,000 بیشترین مقدار نوسان روز:– درصد بیشترین نوسان روز:– نرخ بازگشایی بازار:– زمان ثبت آخرین نرخ:۳۱ خرداد نرخ روز گذشته:34,210,000 درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0% میزان تغییر نسبت […]

قیمت سکه یک گرمی 11,520,000 شنبه 31 خرداد 99

قیمت سکه یک گرمی 11,520,000 قیمت سکه یک گرمی شنبه 31 خرداد 99 نرخ قیمت سکه یک گرمی شنبه 31 خرداد 99: 11,520,000 بالاترین قیمت روز:11,520,000 پایین ترین قیمت روز:11,520,000 بیشترین مقدار نوسان روز:– درصد بیشترین نوسان روز:– نرخ بازگشایی بازار:– زمان ثبت آخرین نرخ:۳۱ خرداد نرخ روز گذشته:11,520,000 درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0% […]

قیمت ربع سکه 22,030,000 شنبه 31 خرداد 99

قیمت ربع سکه امروز 22,030,000 قیمت ربع سکه شنبه 31 خرداد 99 نرخ قیمت ربع سکه شنبه 31 خرداد 99 :22,030,000 بالاترین قیمت روز:22,030,000 پایین ترین قیمت روز:21,530,000 بیشترین مقدار نوسان روز:– درصد بیشترین نوسان روز:– نرخ بازگشایی بازار:– زمان ثبت آخرین نرخ:۳۱ خرداد نرخ روز گذشته:22,030,000 درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0% میزان تغییر […]

قیمت نیم سکه 186.000 شنبه 31 خرداد 99

قیمت نیم سکه امروز 186.000 شنبه 31 خرداد 99 نرخ فعلی:40,000,000 بالاترین قیمت روز:40,000,000 پایین ترین قیمت روز:39,000,000 بیشترین مقدار نوسان روز:– درصد بیشترین نوسان روز:– نرخ بازگشایی بازار:– زمان ثبت آخرین نرخ:۳۱ خرداد نرخ روز گذشته:40,000,000 درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0% میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0 قیمت سکه قیمت زنده تغییر کمترین […]

قیمت سکه 78,400,000 امروز شنبه 31 خرداد 99

قیمت سکه 78,400,000 امروز قیمت سکه شنبه 31 خرداد 99 نرخ قیمت سکه شنبه 31 خرداد 99: 78,400,000 بالاترین قیمت روز:78,920,000 پایین ترین قیمت روز:78,260,000 بیشترین مقدار نوسان روز:– درصد بیشترین نوسان روز:– نرخ بازگشایی بازار:– زمان ثبت آخرین نرخ:۳۱ خرداد نرخ روز گذشته:78,400,000 درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0% میزان تغییر نسبت به روز […]