نرخ قیمت سکه امروز 2021/04/11 ساعت 14:38

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/04/11 ساعت 14:38:47 برابر با 104,180,000 صد و چهار میلیون و صد و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 104,770,000 و پایین ترین نرخ 103,980,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 103,019,000 صد و سه میلیون و نونزده هزار ریال با بیشینه قیمتی 103,019,000 و کمینه قیمتی 102,979,000 قیمت نیم سکه […]

سکه امروز 104,670,000 ساعت 12:40

قیمت زنده سکه امامی 104,670,000 ریال امروز بیست و دو فروردین هزار و چهارصد ساعت 12:40:53 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 102,989,541 صد و دو  میلیون و نه صد و هشتاد و نه هزار و پانصد و چهل و یک ریال قیمت نیم سکه 62,500,000 شصت و دو  میلیون و پانصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۱/۲۱ ساعت 18:41

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۱/۲۱ ساعت 18:41:50 برابر با 104,580,000 صد و چهار میلیون و پانصد و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 106,520,000 و پایین ترین نرخ 104,180,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 102,989,000 صد و دو  میلیون و نه صد و هشتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 104,519,000 و […]

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:32

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:32:45 برابر با 241,960 دویست و چهل و یک هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 283,720 دویست و هشتاد و سه هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 344,110 سیصد و چهل و چهار هزار و صد و ده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/04/10 ساعت 14:36

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/04/10 ساعت 14:36:03 برابر با 104,620,000 صد و چهار میلیون و ششصد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 106,520,000 و پایین ترین نرخ 104,180,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 102,989,000 صد و دو  میلیون و نه صد و هشتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 104,519,000 و کمینه […]

سکه امروز 105,490,000 ساعت 12:31

قیمت زنده سکه امامی 105,490,000 ریال امروز بیست و یک فروردین هزار و چهارصد ساعت 12:31:54 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 103,989,000 صد و سه میلیون و نه صد و هشتاد و نه هزار ریال قیمت نیم سکه 63,800,000 شصت و سه میلیون و هشت صد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۱/۲۰ ساعت 18:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۱/۲۰ ساعت 18:31:45 برابر با 105,620,000 صد و پنج میلیون و ششصد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 107,520,000 و پایین ترین نرخ 105,580,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 103,979,000 صد و سه میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 105,519,000 و […]

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:31:44 برابر با 245,148 دویست و چهل و پنج هزار و صد و چهل و هشت ریال قیمت یورو 288,288 دویست و هشتاد و هشت هزار و دویست و هشتاد و هشت ریال قیمت پوند 344,758 سیصد و چهل و چهار هزار و هفتصد و پنجاه و هشت ریال. نرخ […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/04/09 ساعت 14:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/04/09 ساعت 14:31:43 برابر با 105,620,000 صد و پنج میلیون و ششصد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 107,520,000 و پایین ترین نرخ 105,580,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 103,979,000 صد و سه میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 105,519,000 و کمینه […]

سکه امروز 105,620,620 ساعت 12:31

قیمت زنده سکه امامی 105,620,620 ریال امروز بیست فروردین هزار و چهارصد ساعت 12:31:45 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 103,979,620 صد و سه میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار و ششصد و بیست ریال قیمت نیم سکه 63,500,000 شصت و سه میلیون و پانصد هزار ریال