نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:31:46 برابر با 244,710 دویست و چهل و چهار هزار و هفتصد و ده ریال قیمت یورو 287,160 دویست و هشتاد و هفت هزار و صد و شصت ریال قیمت پوند 345,970 سیصد و چهل و پنج هزار و نه صد و هفتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/06/18 ساعت 14:34

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/06/18 ساعت 14:34:14 برابر با 108,030,000 صد و هشت میلیون و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 108,070,000 و پایین ترین نرخ 107,330,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 106,020,000 صد و شش میلیون و بیست هزار ریال با بیشینه قیمتی 106,520,000 و کمینه قیمتی 105,980,000 قیمت نیم سکه 58,500,000 پنجاه […]

سکه امروز 108,030,592 ساعت 12:34

قیمت زنده سکه امامی 108,030,592 ریال امروز بیست و هشت خرداد هزار و چهارصد ساعت 12:34:38 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 106,020,592 صد و شش میلیون و بیست هزار و پانصد و نود و دو  ریال قیمت نیم سکه 58,500,000 پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۳/۲۷ ساعت 18:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۳/۲۷ ساعت 18:31:30 برابر با 108,030,000 صد و هشت میلیون و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 108,070,000 و پایین ترین نرخ 107,330,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 106,020,000 صد و شش میلیون و بیست هزار ریال با بیشینه قیمتی 106,520,000 و کمینه قیمتی 105,980,000 قیمت نیم سکه 58,500,000 […]

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:34

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:34:31 برابر با 244,270 دویست و چهل و چهار هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت یورو 286,680 دویست و هشتاد و شش هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت پوند 344,900 سیصد و چهل و چهار هزار و نه صد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/06/17 ساعت 14:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/06/17 ساعت 14:31:16 برابر با 108,060,000 صد و هشت میلیون و شصت هزار ریال که بالاترین نرخ 108,070,000 و پایین ترین نرخ 107,330,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 105,980,000 صد و پنج میلیون و نه صد و هشتاد هزار ریال با بیشینه قیمتی 106,520,000 و کمینه قیمتی 105,980,000 قیمت نیم […]

سکه امروز 107,360,000 ساعت 12:31

قیمت زنده سکه امامی 107,360,000 ریال امروز بیست و هفت خرداد هزار و چهارصد ساعت 12:31:12 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 106,020,000 صد و شش میلیون و بیست هزار ریال قیمت نیم سکه 58,500,000 پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۳/۲۶ ساعت 18:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۳/۲۶ ساعت 18:31:42 برابر با 107,770,244 صد و هفت میلیون و هفتصد و هفتاد هزار و دویست و چهل و چهار ریال که بالاترین نرخ 107,820,000 و پایین ترین نرخ 106,280,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 105,990,000 صد و پنج میلیون و نه صد و نود هزار ریال با […]

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 16:31:36 برابر با 241,690 دویست و چهل و یک هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 282,980 دویست و هشتاد و دو  هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 345,730 سیصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و سی ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/06/16 ساعت 14:35

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/06/16 ساعت 14:35:05 برابر با 107,430,000 صد و هفت میلیون و چهار صد و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 107,520,000 و پایین ترین نرخ 106,280,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 105,990,000 صد و پنج میلیون و نه صد و نود هزار ریال با بیشینه قیمتی 106,020,000 و کمینه قیمتی […]