نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/16 ساعت 13:39

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/16 ساعت 13:39:38 برابر با 101,990,000 صد و یک میلیون و نه صد و نود هزار ریال که بالاترین نرخ 105,820,000 و پایین ترین نرخ 101,880,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 101,009,000 صد و یک میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 101,019,000 و کمینه قیمتی 100,979,000 قیمت نیم […]

سکه امروز 105,290,000 ساعت 11:48

قیمت زنده سکه امامی 105,290,000 ریال امروز بیست و هفت دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:48:54 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 100,979,000 صد میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال قیمت نیم سکه 58,500,000 پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت 17:42

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت 17:42:33 برابر با 106,380,000 صد و شش میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 108,820,000 و پایین ترین نرخ 106,380,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 103,009,000 صد و سه میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 106,019,000 و کمینه قیمتی 102,979,000 قیمت نیم […]

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31:59 برابر با 239,676 دویست و سی و نه هزار و ششصد و هفتاد و شش ریال قیمت یورو 292,576 دویست و نود و دو  هزار و پانصد و هفتاد و شش ریال قیمت پوند 328,396 سیصد و بیست و هشت هزار و سیصد و نود و شش ریال. نرخ […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/15 ساعت 13:32

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/15 ساعت 13:32:11 برابر با 106,380,000 صد و شش میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 108,820,000 و پایین ترین نرخ 106,380,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 103,009,000 صد و سه میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 106,019,000 و کمینه قیمتی 102,979,000 قیمت نیم سکه […]

سکه امروز 106,380,400 ساعت 11:32

قیمت زنده سکه امامی 106,380,400 ریال امروز بیست و شش دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:32:27 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 103,009,400 صد و سه میلیون و نه هزار و چهار صد ریال قیمت نیم سکه 58,000,000 پنجاه و هشت میلیون ریال

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت 17:42

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت 17:42:29 برابر با 106,380,000 صد و شش میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 108,820,000 و پایین ترین نرخ 106,380,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 103,009,000 صد و سه میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 106,019,000 و کمینه قیمتی 102,979,000 قیمت نیم […]

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:35

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:35:37 برابر با 239,470 دویست و سی و نه هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت یورو 293,176 دویست و نود و سه هزار و صد و هفتاد و شش ریال قیمت پوند 328,540 سیصد و بیست و هشت هزار و پانصد و چهل ریال. نرخ قیمت دلار طلا […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/14 ساعت 13:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/14 ساعت 13:31:14 برابر با 106,380,000 صد و شش میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 108,820,000 و پایین ترین نرخ 106,380,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 102,989,000 صد و دو  میلیون و نه صد و هشتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 106,019,000 و کمینه […]

سکه امروز 107,110,000 ساعت 11:31

قیمت زنده سکه امامی 107,110,000 ریال امروز بیست و پنج دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:31:01 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 106,009,000 صد و شش میلیون و نه هزار ریال قیمت نیم سکه 58,600,000 پنجاه و هشت میلیون و ششصد هزار ریال