قیمت سکه 105,300,000 چهار شنبه 18 تیرماه 99

قیمت سکه امروز در بازار تهران با نرخ 105,300,000 ثبت گردید که که بالاترین قیمت روز 106,100,000 و پایین ترین قیمت 104,280,000 و بیشترین مقدار نوسان روز 3,520,000 ثبت گردید. قیمت سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان سکه امامی 105,300,000 (3.46%) 3,520,000 104,280,000 106,100,000 ۱۹:۲۵:۴۱ قیمت سکه 105,300,000 چهار شنبه 18 تیرماه 99 قیمت […]

قیمت دلار 221,980 چهار شنبه 18 تیرماه 99

قیمت دلار امروز چهار شنبه 18 تیرماه 99 در بازار تهران با نرخ 221,980 ثبت گردید که که بالاترین قیمت روز 222,020 و پایین ترین قیمت 217,410 و بیشترین مقدار نوسان روز 4,460 ثبت گردید. نرخ ارزها قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان دلار 221,980 (2.05%) 4,460 217,410 222,020 ۱۹:۰۸:۵۹ قیمت دلار چهار شنبه 18 […]

قیمت گازوئیل 363.63 پنج شنبه 12 تیرماه 99

قیمت گازوئیل 363.63 پنج شنبه 12 تیرماه 99 ساعت (11:12) (یازده و دوازده دقیقه) با یک و سی و دو دهم درصد (1.32%) معادل 4.75 چهار دلار و هفتاد و پنج سنت 363.63 سیصد و شصت و سه دلار و شصت و سه سنت اعلام شد. قیمت گازوئیل 5 شنبه 12 تیرماه 99 با قیمت […]

قیمت بنزین 1.2425 پنج شنبه 12 تیرماه 99

قیمت بنزین پنج شنبه 5 تیرماه 99 ساعت (14:36) (چهارده و سی و شش دقیقه) با دو هفده درصد (2.17%) معادل 0264 دویست و شصت و چهار سنت 1.2425 هزار و دویست و چهل و دو سنت اعلام شد. قیمت بنزین پنج شنبه 05 تیر ماه 99 با قیمت 1.2161 هزار و دویست و شانزده […]

قیمت نفت برنت 42.78 پنج شنبه 12 تیرماه 99

نرخ فعلی 42.78 بالاترین قیمت روز 42.94 پایین ترین قیمت روز 41.73 بیشترین مقدار نوسان روز 0.24 درصد بیشترین نوسان روز 1.35% نرخ بازگشایی بازار 42.01 زمان ثبت آخرین نرخ ۲۲:۱۰:۲۴ نرخ روز گذشته 42.03 درصد تغییر نسبت به روز گذشته 1.78% میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.75 شاخص قیمت نفت برنت 42.78 پنج […]

قیمت نفت وی تی آی 40.24 دلار پنج شنبه 12 تیرماه 99

نرخ فعلی قیمت نفت وی تی آی 40.24 پنج شنبه 12 تیرماه 99: 40.24 بالاترین قیمت روز : 40.62 پایین ترین قیمت روز : 39.52 بیشترین مقدار نوسان روز : 0.26 درصد بیشترین نوسان روز : 1.18% نرخ بازگشایی بازار : 39.8 زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۰۲:۲۵ نرخ روز گذشته : 40.02 درصد تغییر […]

قیمت یورو پنج شنبه 12 تیرماه 99

قیمت یورو 211,020 پنج شنبه 12 تیرماه 99 ساعت (22:37) (بیست و دو سی و هفت) با 0.01% درصد (یک صدم) معادل 20 بیست ریال 211,020 دویست و یازده هزار و بیست ریال اعلام شد. قیمت یورو پنج شنبه 12 تیر ماه 99 با قیمت 211,020 دویست و یازده و بیست ریال شروع شد و […]

قیمت نقره 17.981 دلار پنج شنبه 12 تیرماه 99

قیمت نقره 17.981 پنج شنبه 12 تیرماه 99 ساعت (22:14) (بیست و دو و چهارده دقیقه) با 0.39% درصد (سی و نه صدم) معادل 0.07 هفت سنت 17.981 هفده دلار و نهصد و هشتاد و یک سنت اعلام شد. قیمت نقره پنج شنبه 12 تیر ماه 99 با قیمت 18.051 هیجده دلار و پنجاه و […]

قیمت مثقال طلا 38,510,000 پنج شنبه 12 تیرماه 99

قیمت مثقال طلا 38,510,000 پنج شنبه 12 تیرماه 99 ساعت (21:38) (بیست و یک و سی و هشت دقیقه) با 2.72% درصد (دو و هفتاد و دو درصد) معادل 1,020,000 یک میلیون و بیست هزار ریال 38,510,000 سی و هشت میلیون و پانصد و ده هزار ریال اعلام شد. قیمت مثقال طلا پنج شنبه 12 […]

قیمت آبشده 38,510,000 پنج شنبه 12 تیرماه 99

قیمت آبشده 38,510,000 پنج شنبه 12 تیرماه 99 ساعت (21:15) (بیست و یک و پانزده دقیقه) با 2.67% درصد (دو و شصت و هفت صدم) معادل 1,000,000 یک میلیون ریال 38,510,000 سی و هشت میلیون و پانصد و ده هزار ریال اعلام شد. قیمت آبشده پنج شنبه 12 تیر ماه 99 با قیمت 38,500,000 سی […]