دلار

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:32:13 برابر با 230,540 دویست و سی هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 278,990 دویست و هفتاد و هشت هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 316,110 سیصد و شانزده هزار و صد و ده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31:59 برابر با 239,676 دویست و سی و نه هزار و ششصد و هفتاد و شش ریال قیمت یورو 292,576 دویست و نود و دو  هزار و پانصد و هفتاد و شش ریال قیمت پوند 328,396 سیصد و بیست و هشت هزار و سیصد و نود و شش ریال. نرخ …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:35

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:35:37 برابر با 239,470 دویست و سی و نه هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت یورو 293,176 دویست و نود و سه هزار و صد و هفتاد و شش ریال قیمت پوند 328,540 سیصد و بیست و هشت هزار و پانصد و چهل ریال. نرخ قیمت دلار طلا …

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:35 ادامه »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:34

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:34:57 برابر با 244,980 دویست و چهل و چهار هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 299,910 دویست و نود و نه هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 338,400 سیصد و سی و هشت هزار و چهار صد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه …

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:34 ادامه »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:35

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:35:10 برابر با 248,520 دویست و چهل و هشت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 302,516 سیصد و دو  هزار و پانصد و شانزده ریال قیمت پوند 341,910 سیصد و چهل و یک هزار و نه صد و ده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت …

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:35 ادامه »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:36

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:36:35 برابر با 248,450 دویست و چهل و هشت هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت یورو 302,510 سیصد و دو  هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 338,230 سیصد و سی و هشت هزار و دویست و سی ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه …

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:36 ادامه »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:32:51 برابر با 248,480 دویست و چهل و هشت هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 303,791 سیصد و سه هزار و هفتصد و نود و یک ریال قیمت پوند 341,100 سیصد و چهل و یک هزار و صد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:33

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:33:43 برابر با 248,680 دویست و چهل و هشت هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت یورو 305,100 سیصد و پنج هزار و صد ریال قیمت پوند 340,280 سیصد و چهل هزار و دویست و هشتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/09 ساعت …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:33 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:40

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:40:51 برابر با 256,455 دویست و پنجاه و شش هزار و چهار صد و پنجاه و پنج ریال قیمت یورو 316,385 سیصد و شانزده هزار و سیصد و هشتاد و پنج ریال قیمت پوند 350,675 سیصد و پنجاه هزار و ششصد و هفتاد و پنج ریال. نرخ قیمت دلار طلا …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:40 ادامه »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:31:19 برابر با 255,540 دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 315,573 سیصد و پانزده هزار و پانصد و هفتاد و سه ریال قیمت پوند 349,260 سیصد و چهل و نه هزار و دویست و شصت ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت …

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:31 ادامه »