قیمت روز

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۲/۲۹ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۳/۲/۲۹ ساعت 17:31:03 برابر با 399,040,000 سیصد و نود و نه میلیون و چهل هزار ریال که بالاترین نرخ 411,080,000 و پایین ترین نرخ 398,800,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 374,300,000 سیصد و هفتاد و چهار میلیون و سیصد هزار ریال با بیشینه قیمتی 383,300,000 و کمینه قیمتی 373,900,000 …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۲/۲۹ ساعت 17:31 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:31:06 برابر با 595,000 پانصد و نود و پنج هزار ریال قیمت یورو 625,600 ششصد و بیست و پنج هزار و ششصد ریال قیمت پوند 729,600 هفتصد و بیست و نه هزار و ششصد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/05/18 ساعت 15:31:06 برابر …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2024/05/18 ساعت 13:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/05/18 ساعت 13:31:03 برابر با 403,890,000 چهار صد و سه میلیون و هشت صد و نود هزار ریال که بالاترین نرخ 411,080,000 و پایین ترین نرخ 403,810,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 379,900,000 سیصد و هفتاد و نه میلیون و نه صد هزار ریال با بیشینه قیمتی 383,300,000 و کمینه …

نرخ قیمت سکه امروز 2024/05/18 ساعت 13:31 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۲/۲۸ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۳/۲/۲۸ ساعت 17:31:12 برابر با 407,030,000 چهار صد و هفت میلیون و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 409,100,000 و پایین ترین نرخ 406,800,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 379,950,000 سیصد و هفتاد و نه میلیون و نه صد و پنجاه هزار ریال با بیشینه قیمتی 380,300,000 و کمینه …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۲/۲۸ ساعت 17:31 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:32:00 برابر با 595,000 پانصد و نود و پنج هزار ریال قیمت یورو 637,531 ششصد و سی و هفت هزار و پانصد و سی و یک ریال قیمت پوند 741,331 هفتصد و چهل و یک هزار و سیصد و سی و یک ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2024/05/17 ساعت 13:32

قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/05/17 ساعت 13:32:45 برابر با 407,030,000 چهار صد و هفت میلیون و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 409,100,000 و پایین ترین نرخ 406,800,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 379,950,000 سیصد و هفتاد و نه میلیون و نه صد و پنجاه هزار ریال با بیشینه قیمتی 380,300,000 و کمینه قیمتی …

نرخ قیمت سکه امروز 2024/05/17 ساعت 13:32 ادامه »

سکه امروز 407,030,674 ساعت 11:31

قیمت زنده سکه امامی 407,030,674 ریال امروز بیست و هشت اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:06 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 379,950,674 سیصد و هفتاد و نه میلیون و نه صد و پنجاه هزار و ششصد و هفتاد و چهار ریال قیمت نیم سکه 237,000,000 دویست و سی و هفت میلیون ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۲/۲۷ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۳/۲/۲۷ ساعت 17:31:44 برابر با 407,030,000 چهار صد و هفت میلیون و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 409,100,000 و پایین ترین نرخ 406,800,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 379,950,000 سیصد و هفتاد و نه میلیون و نه صد و پنجاه هزار ریال با بیشینه قیمتی 380,300,000 و کمینه …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۲/۲۷ ساعت 17:31 ادامه »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:32:16 برابر با 595,000 پانصد و نود و پنج هزار ریال قیمت یورو 637,200 ششصد و سی و هفت هزار و دویست ریال قیمت پوند 740,800 هفتصد و چهل هزار و هشت صد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/05/16 ساعت 15:32:16 برابر با …

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:32 ادامه »