نرخ امروز

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ساعت 17:34

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ساعت 17:34:38 برابر با 111,910,969 صد و یازده میلیون و نه صد و ده هزار و نه صد و شصت و نه ریال که بالاترین نرخ 113,970,000 و پایین ترین نرخ 110,680,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 109,979,000 صد و نه میلیون و نه صد و هفتاد و …

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ساعت 17:34 ادامه »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:32:51 برابر با 248,480 دویست و چهل و هشت هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 303,791 سیصد و سه هزار و هفتصد و نود و یک ریال قیمت پوند 341,100 سیصد و چهل و یک هزار و صد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/10 ساعت 13:32

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/10 ساعت 13:32:14 برابر با 111,310,000 صد و یازده میلیون و سیصد و ده هزار ریال که بالاترین نرخ 113,970,000 و پایین ترین نرخ 110,680,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 108,979,000 صد و هشت میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 109,019,000 و کمینه …

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/10 ساعت 13:32 ادامه »

سکه امروز 111,820,000 ساعت 11:31

قیمت زنده سکه امامی 111,820,000 ریال امروز بیست و یک دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:31:36 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 108,489,000 صد و هشت میلیون و چهار صد و هشتاد و نه هزار ریال قیمت نیم سکه 59,500,000 پنجاه و نه میلیون و پانصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت 17:35

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت 17:35:21 برابر با 110,690,000 صد و ده میلیون و ششصد و نود هزار ریال که بالاترین نرخ 113,920,000 و پایین ترین نرخ 109,980,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 107,989,000 صد و هفت میلیون و نه صد و هشتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 113,009,000 و …

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت 17:35 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:33

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:33:43 برابر با 248,680 دویست و چهل و هشت هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت یورو 305,100 سیصد و پنج هزار و صد ریال قیمت پوند 340,280 سیصد و چهل هزار و دویست و هشتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/09 ساعت …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:33 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/09 ساعت 13:32

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/09 ساعت 13:32:09 برابر با 111,760,000 صد و یازده میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال که بالاترین نرخ 113,920,000 و پایین ترین نرخ 109,980,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 108,489,000 صد و هشت میلیون و چهار صد و هشتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 113,009,000 و کمینه …

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/09 ساعت 13:32 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ساعت 17:31:52 برابر با 118,130,000 صد و هجده میلیون و صد و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 119,020,000 و پایین ترین نرخ 117,680,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 115,979,000 صد و پانزده میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 118,019,000 و …

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ساعت 17:31 ادامه »