نرخ امروز

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت 17:44

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت 17:44:04 برابر با 103,730,000 صد و سه میلیون و هفتصد و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 105,920,000 و پایین ترین نرخ 103,130,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 100,979,000 صد میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 103,019,000 و کمینه قیمتی …

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت 17:44 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:34

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:34:58 برابر با 243,430 دویست و چهل و سه هزار و چهار صد و سی ریال قیمت یورو 291,550 دویست و نود و یک هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت پوند 345,550 سیصد و چهل و پنج هزار و پانصد و پنجاه ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:34 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2021/03/06 ساعت 13:33

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/03/06 ساعت 13:33:52 برابر با 103,690,000 صد و سه میلیون و ششصد و نود هزار ریال که بالاترین نرخ 105,920,000 و پایین ترین نرخ 103,580,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 101,489,000 صد و یک میلیون و چهار صد و هشتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 103,019,000 و کمینه …

نرخ قیمت سکه امروز 2021/03/06 ساعت 13:33 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت 17:32

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت 17:32:11 برابر با 108,120,000 صد و هشت میلیون و صد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 109,320,000 و پایین ترین نرخ 107,580,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 104,509,000 صد و چهار میلیون و پانصد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 105,519,000 و کمینه قیمتی 104,479,000 …

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت 17:32 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:48

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:48:31 برابر با 246,918 دویست و چهل و شش هزار و نه صد و هجده ریال قیمت یورو 298,208 دویست و نود و هشت هزار و دویست و هشت ریال قیمت پوند 351,768 سیصد و پنجاه و یک هزار و هفتصد و شصت و هشت ریال. نرخ قیمت دلار طلا …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:48 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2021/03/05 ساعت 13:37

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/03/05 ساعت 13:37:39 برابر با 108,120,000 صد و هشت میلیون و صد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 109,320,000 و پایین ترین نرخ 107,580,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 104,509,000 صد و چهار میلیون و پانصد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 105,519,000 و کمینه قیمتی 104,479,000 قیمت …

نرخ قیمت سکه امروز 2021/03/05 ساعت 13:37 ادامه »

سکه امروز 108,120,240 ساعت 11:47

قیمت زنده سکه امامی 108,120,240 ریال امروز پانزده اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:47:20 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 104,509,240 صد و چهار میلیون و پانصد و نه هزار و دویست و چهل ریال قیمت نیم سکه 62,500,000 شصت و دو  میلیون و پانصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت 17:41

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت 17:41:48 برابر با 108,120,000 صد و هشت میلیون و صد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 109,320,000 و پایین ترین نرخ 107,580,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 104,509,000 صد و چهار میلیون و پانصد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 105,519,000 و کمینه قیمتی 104,479,000 …

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت 17:41 ادامه »