Tag Archives: price

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۲/۲۰ ساعت 18:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۲/۲۰ ساعت 18:31:01 برابر با 98,520,000 نود و هشت میلیون و پانصد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 98,820,000 و پایین ترین نرخ 97,480,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 97,009,000 نود و هفت میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 97,019,000 و کمینه قیمتی 93,979,000 قیمت نیم […]

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 16:31:36 برابر با 216,080 دویست و شانزده هزار وهشتاد ریال قیمت یورو 254,500 دویست و پنجاه و چهار هزار و پانصد ریال قیمت پوند 313,980 سیصد و سیزده هزار و نه صد و هشتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/05/10 ساعت 16:31:36 برابر […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/05/10 ساعت 14:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/05/10 ساعت 14:31:06 برابر با 98,280,000 نود و هشت میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 98,820,000 و پایین ترین نرخ 97,480,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 94,979,000 نود و چهار میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 95,019,000 و کمینه […]

سکه امروز 97,640,000 ساعت 12:32

قیمت زنده سکه امامی 97,640,000 ریال امروز بیست اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 12:32:41 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 94,019,000 نود و چهار میلیون و نونزده هزار ریال قیمت نیم سکه 53,500,000 پنجاه و سه میلیون و پانصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۲/۱۹ ساعت 18:33

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۲/۱۹ ساعت 18:33:11 برابر با 95,510,624 نود و پنج میلیون و پانصد و ده هزار و ششصد و بیست و چهار ریال که بالاترین نرخ 95,620,000 و پایین ترین نرخ 94,030,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 93,989,000 نود و سه میلیون و نه صد و هشتاد و نه هزار […]

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:31:39 برابر با 207,230 دویست و هفت هزار و دویست و سی ریال قیمت یورو 250,460 دویست و پنجاه هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 306,370 سیصد و شش هزار و سیصد و هفتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/05/09 […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/05/09 ساعت 14:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/05/09 ساعت 14:31:16 برابر با 95,210,000 نود و پنج میلیون و دویست و ده هزار ریال که بالاترین نرخ 95,420,000 و پایین ترین نرخ 94,030,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 91,979,000 نود و یک میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 92,019,000 و کمینه […]

سکه امروز 94,720,000 ساعت 12:31

قیمت زنده سکه امامی 94,720,000 ریال امروز نوزده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 12:31:32 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 92,009,000 نود و دو  میلیون و نه هزار ریال قیمت نیم سکه 51,700,000 پنجاه و یک میلیون و هفتصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۲/۱۸ ساعت 18:32

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۲/۱۸ ساعت 18:32:03 برابر با 95,470,000 نود و پنج میلیون و چهار صد و هفتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 96,370,000 و پایین ترین نرخ 94,580,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 93,009,000 نود و سه میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 94,019,000 و کمینه قیمتی 92,979,000 قیمت […]

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:33

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:33:04 برابر با 206,380 دویست و شش هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت یورو 251,313 دویست و پنجاه و یک هزار و سیصد و سیزده ریال قیمت پوند 304,130 سیصد و چهار هزار و صد و سی ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز […]