Tag Archives: price

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:40

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:40:51 برابر با 256,455 دویست و پنجاه و شش هزار و چهار صد و پنجاه و پنج ریال قیمت یورو 316,385 سیصد و شانزده هزار و سیصد و هشتاد و پنج ریال قیمت پوند 350,675 سیصد و پنجاه هزار و ششصد و هفتاد و پنج ریال. نرخ قیمت دلار طلا […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/08 ساعت 13:33

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/08 ساعت 13:33:05 برابر با 118,130,000 صد و هجده میلیون و صد و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 119,020,000 و پایین ترین نرخ 117,680,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 115,979,000 صد و پانزده میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 118,019,000 و کمینه […]

سکه امروز 118,130,868 ساعت 11:31

قیمت زنده سکه امامی 118,130,868 ریال امروز نوزده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:31:32 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 115,979,868 صد و پانزده میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار و هشت صد و شصت و هشت ریال قیمت نیم سکه 63,000,000 شصت و سه میلیون ریال

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ساعت 17:36

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ساعت 17:36:32 برابر با 118,130,000 صد و هجده میلیون و صد و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 119,020,000 و پایین ترین نرخ 117,680,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 115,979,000 صد و پانزده میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 118,019,000 و […]

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:31:19 برابر با 255,540 دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 315,573 سیصد و پانزده هزار و پانصد و هفتاد و سه ریال قیمت پوند 349,260 سیصد و چهل و نه هزار و دویست و شصت ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/07 ساعت 13:34

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/07 ساعت 13:34:18 برابر با 118,140,000 صد و هجده میلیون و صد و چهل هزار ریال که بالاترین نرخ 119,020,000 و پایین ترین نرخ 117,680,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 116,009,000 صد و شانزده میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 118,019,000 و کمینه قیمتی 115,979,000 قیمت نیم سکه […]

سکه امروز 118,190,000 ساعت 11:33

قیمت زنده سکه امامی 118,190,000 ریال امروز هجده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:33:22 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 116,979,000 صد و شانزده میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال قیمت نیم سکه 63,500,000 شصت و سه میلیون و پانصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت 17:31:53 برابر با 121,100,000 صد و بیست و یک میلیون و صد هزار ریال که بالاترین نرخ 122,670,000 و پایین ترین نرخ 120,780,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 118,009,000 صد و هجده میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 120,019,000 و کمینه قیمتی 117,979,000 قیمت نیم […]

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:45

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:45:24 برابر با 258,530 دویست و پنجاه و هشت هزار و پانصد و سی ریال قیمت یورو 317,490 سیصد و هفده هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 355,850 سیصد و پنجاه و پنج هزار و هشت صد و پنجاه ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/06 ساعت 13:33

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/06 ساعت 13:33:21 برابر با 120,920,000 صد و بیست میلیون و نه صد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 122,670,000 و پایین ترین نرخ 120,780,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 119,479,000 صد و نونزده میلیون و چهار صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 120,019,000 و […]