قیمت سکه در سایت نیم سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی1404000002350000139720000142930000۱۴۰۱/۲/۲۸ ۲۲:۵۷:۱۱
سکه بهار آزادی1356000001420000135480000137100000۱۴۰۱/۲/۲۸ ۱۸:۲۷:۱۱
نیم سکه790500003500007905000079550000۱۴۰۱/۲/۲۸ ۱۱:۲۲:۵۳
ربع سکه488200002000004882000048820000۱۴۰۱/۲/۲۸ ۱۱:۱۸:۱۲
سکه گرمی28250000700002825000028250000۱۴۰۱/۲/۲۸ ۱۱:۲۵:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی1084000014200001017000013380000۱۴۰۱/۲/۲۸ ۱۸:۲۸:۴۵
حباب سکه بهار آزادی669000054000066100008300000۱۴۰۱/۲/۲۸ ۱۸:۲۸:۴۵
حباب نیم سکه141000001500001403000014610000۱۴۰۱/۲/۲۸ ۱۸:۲۸:۴۵
حباب ربع سکه16320000500001629000016530000۱۴۰۱/۲/۲۸ ۱۸:۲۸:۴۵
حباب سکه گرمی12090000500001207000012180000۱۴۰۱/۲/۲۸ ۱۸:۲۸:۴۴

قیمت سکه پارسیانقیمت نقرهقیمت طلای 18 عیارقیمت دلارقیمت طلاقیمت سکهقیمت شمش طلاقیمت سکه پارسیانقیمت طلای 18 عیار

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰1800100018001001800100۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۰/۱۵۰2700150027001502700150۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۰/۲۰۰3600200036002003600200۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۰/۲۵۰4500250045002504500250۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۰/۳۰۰5400300054003005400300۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۰/۳۵۰6300350063003506300350۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۰/۴۰۰7200400072004007200400۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۰/۴۵۰8100450081004508100450۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۰/۵۰۰9000500090005009000500۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۰/۶۰۰1080060001080060010800600۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۰/۷۰۰1260070001260070012600700۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۰/۸۰۰1440080001440080014400800۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰1620090001620090016200900۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۱/۰۰۰1800100001800100018001000۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۱/۱۰۰1980110001980110019801100۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۱/۲۰۰2160120002160120021601200۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۱/۳۰۰2340130002340130023401300۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۱/۴۰۰2520140002520140025201400۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۱/۵۰۰2700150002700150027001500۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۱/۶۰۰2880160002880160028801600۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۱/۷۰۰3060170003060170030601700۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۱/۸۰۰3240180003240180032401800۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۱/۹۰۰3420190003420190034201900۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲
سکه پارسیان ۲/۰۰۰3600200003600200036002000۱۴۰۱/۲/۲۹ ۰۶:۱۲:۴۲