قیمت سکه پارسیان✔️کادویی 750 عیار امروز

قیمت سکه پارسیان امروز با عیار ۷۵۰ در بازار تهران شامل دو نوع میباشد برخی از پلاکهای تولید شده در کارگاه های طلاسازی به صورت هدیه و کادو تهیه شده وبرخی صرفا جهت سرمایه گذاری خانواده های که قصد پس انداز کردن را دارند کاربرد دارند. لذا قیمت سکه های پارسیان 750 عیار تولید شده […]

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۲/۲۵ ساعت 18:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۲/۲۵ ساعت 18:31:02 برابر با 102,320,000 صد و دو  میلیون و سیصد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 102,420,000 و پایین ترین نرخ 98,980,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 101,009,000 صد و یک میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 101,019,000 و کمینه قیمتی 96,979,000 قیمت نیم […]

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:33

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:33:04 برابر با 220,793 دویست و بیست هزار و هفتصد و نود و سه ریال قیمت یورو 265,530 دویست و شصت و پنج هزار و پانصد و سی ریال قیمت پوند 325,550 سیصد و بیست و پنج هزار و پانصد و پنجاه ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/05/15 ساعت 14:32

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/05/15 ساعت 14:32:08 برابر با 102,130,000 صد و دو  میلیون و صد و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 99,990,000 و پایین ترین نرخ 100,010,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 101,019,000 صد و یک میلیون و نونزده هزار ریال با بیشینه قیمتی 101,019,000 و کمینه قیمتی 96,979,000 قیمت نیم سکه […]

سکه امروز 101,720,000 ساعت 12:34

قیمت زنده سکه امامی 101,720,000 ریال امروز بیست و پنج اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 12:34:00 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 100,009,000 صد میلیون و نه هزار ریال قیمت نیم سکه 58,000,000 پنجاه و هشت میلیون ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۲/۲۴ ساعت 18:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۲/۲۴ ساعت 18:31:43 برابر با 99,200,701 نود و نه میلیون و دویست هزار و هفتصد و یک ریال که بالاترین نرخ 101,420,000 و پایین ترین نرخ 98,980,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 99,009,701 نود و نه میلیون و نه هزار و هفتصد و یک ریال با بیشینه قیمتی 99,019,000 […]

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:31:07 برابر با 216,130 دویست و شانزده هزار و صد و سی ریال قیمت یورو 264,480 دویست و شصت و چهار هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 319,810 سیصد و نونزده هزار و هشت صد و ده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/05/14 ساعت 14:35

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/05/14 ساعت 14:35:58 برابر با 99,200,997 نود و نه میلیون و دویست هزار و نه صد و نود و هفت ریال که بالاترین نرخ 101,420,000 و پایین ترین نرخ 98,980,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 99,009,997 نود و نه میلیون و نه هزار و نه صد و نود و هفت […]

سکه امروز 99,200,000 ساعت 12:34

قیمت زنده سکه امامی 99,200,000 ریال امروز بیست و چهار اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 12:34:28 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 99,009,000 نود و نه میلیون و نه هزار ریال قیمت نیم سکه 55,500,000 پنجاه و پنج میلیون و پانصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۲/۲۳ ساعت 18:33

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۲/۲۳ ساعت 18:33:51 برابر با 99,200,776 نود و نه میلیون و دویست هزار و هفتصد و هفتاد و شش ریال که بالاترین نرخ 101,420,000 و پایین ترین نرخ 98,980,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 99,009,776 نود و نه میلیون و نه هزار و هفتصد و هفتاد و شش ریال […]

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:31:08 برابر با 216,130 دویست و شانزده هزار و صد و سی ریال قیمت یورو 264,480 دویست و شصت و چهار هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 319,810 سیصد و نونزده هزار و هشت صد و ده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای […]