Tag Archives: قیمت

سکه امروز 103,410,000 ساعت 12:35

قیمت زنده سکه امامی 103,410,000 ریال امروز سی و یک خرداد هزار و چهارصد ساعت 12:35:33 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 102,010,000 صد و دو  میلیون و ده هزار ریال قیمت نیم سکه 56,000,000 پنجاه و شش میلیون ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۳/۳۰ ساعت 18:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۳/۳۰ ساعت 18:31:04 برابر با 102,080,000 صد و دو  میلیون و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 102,470,000 و پایین ترین نرخ 101,080,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 100,990,988 صد میلیون و نه صد و نود هزار و نه صد و هشتاد و هشت ریال با بیشینه قیمتی 99,990,000 […]

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:31:19 برابر با 237,730 دویست و سی و هفت هزار و هفتصد و سی ریال قیمت یورو 279,280 دویست و هفتاد و نه هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت پوند 333,288 سیصد و سی و سه هزار و دویست و هشتاد و هشت ریال. نرخ قیمت دلار طلا و […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/06/20 ساعت 14:32

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/06/20 ساعت 14:32:06 برابر با 102,080,000 صد و دو  میلیون و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 102,470,000 و پایین ترین نرخ 101,080,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 101,020,000 صد و یک میلیون و بیست هزار ریال با بیشینه قیمتی 101,020,000 و کمینه قیمتی 99,980,000 قیمت نیم سکه 55,500,000 پنجاه […]

سکه امروز 102,330,000 ساعت 12:32

قیمت زنده سکه امامی 102,330,000 ریال امروز سی خرداد هزار و چهارصد ساعت 12:32:11 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 100,480,000 صد میلیون و چهار صد و هشتاد هزار ریال قیمت نیم سکه 54,700,000 پنجاه و چهار میلیون و هفتصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۳/۲۹ ساعت 18:35

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۳/۲۹ ساعت 18:35:59 برابر با 103,080,457 صد و سه میلیون و هشتاد هزار و چهار صد و پنجاه و هفت ریال که بالاترین نرخ 108,070,000 و پایین ترین نرخ 102,780,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 100,990,000 صد میلیون و نه صد و نود هزار ریال با بیشینه قیمتی 105,020,000 […]

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:32

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:32:21 برابر با 238,090 دویست و سی و هشت هزار ونود ریال قیمت یورو 284,170 دویست و هشتاد و چهار هزار و صد و هفتاد ریال قیمت پوند 333,620 سیصد و سی و سه هزار و ششصد و بیست ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/06/19 ساعت 14:34

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/06/19 ساعت 14:34:22 برابر با 102,810,000 صد و دو  میلیون و هشت صد و ده هزار ریال که بالاترین نرخ 108,070,000 و پایین ترین نرخ 102,780,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 101,020,000 صد و یک میلیون و بیست هزار ریال با بیشینه قیمتی 105,020,000 و کمینه قیمتی 100,980,000 قیمت نیم […]

سکه امروز 105,840,000 ساعت 12:31

قیمت زنده سکه امامی 105,840,000 ریال امروز بیست و نه خرداد هزار و چهارصد ساعت 12:31:49 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 104,010,000 صد و چهار میلیون و ده هزار ریال قیمت نیم سکه 58,000,000 پنجاه و هشت میلیون ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۳/۲۸ ساعت 18:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۳/۲۸ ساعت 18:31:43 برابر با 108,030,000 صد و هشت میلیون و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 108,070,000 و پایین ترین نرخ 107,330,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 106,020,000 صد و شش میلیون و بیست هزار ریال با بیشینه قیمتی 106,520,000 و کمینه قیمتی 105,980,000 قیمت نیم سکه 58,500,000 […]