نرخ امروز

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۸/۵ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۸/۵ ساعت 17:31:42 برابر با 119,040,000 صد و نونزده میلیون و چهل هزار ریال که بالاترین نرخ 119,150,000 و پایین ترین نرخ 118,250,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 116,010,000 صد و شانزده میلیون و ده هزار ریال با بیشینه قیمتی 116,020,000 و کمینه قیمتی 114,980,000 قیمت نیم سکه 61,000,000 …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۸/۵ ساعت 17:31 ادامه »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:33

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:33:22 برابر با 277,978 دویست و هفتاد و هفت هزار و نه صد و هفتاد و هشت ریال قیمت یورو 321,820 سیصد و بیست و یک هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت پوند 380,820 سیصد و هشتاد هزار و هشت صد و بیست ریال. نرخ قیمت دلار طلا …

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:33 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2021/10/27 ساعت 13:32

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/10/27 ساعت 13:32:33 برابر با 118,900,000 صد و هجده میلیون و نه صد هزار ریال که بالاترین نرخ 119,100,000 و پایین ترین نرخ 118,250,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 115,990,000 صد و پانزده میلیون و نه صد و نود هزار ریال با بیشینه قیمتی 116,020,000 و کمینه قیمتی 114,980,000 قیمت …

نرخ قیمت سکه امروز 2021/10/27 ساعت 13:32 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۸/۴ ساعت 17:34

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۸/۴ ساعت 17:34:02 برابر با 118,370,000 صد و هجده میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 118,440,000 و پایین ترین نرخ 117,850,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 114,980,083 صد و چهارده میلیون و نه صد و هشتاد هزار وهشتاد و سه ریال با بیشینه قیمتی 115,520,000 …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۸/۴ ساعت 17:34 ادامه »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31:40 برابر با 274,960 دویست و هفتاد و چهار هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 319,550 سیصد و نونزده هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت پوند 379,830 سیصد و هفتاد و نه هزار و هشت صد و سی ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه …

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2021/10/26 ساعت 13:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/10/26 ساعت 13:31:09 برابر با 118,380,000 صد و هجده میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 118,380,000 و پایین ترین نرخ 117,850,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 115,020,000 صد و پانزده میلیون و بیست هزار ریال با بیشینه قیمتی 115,520,000 و کمینه قیمتی 114,980,000 قیمت نیم سکه …

نرخ قیمت سکه امروز 2021/10/26 ساعت 13:31 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۸/۳ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۸/۳ ساعت 17:31:41 برابر با 118,510,000 صد و هجده میلیون و پانصد و ده هزار ریال که بالاترین نرخ 119,000,000 و پایین ترین نرخ 118,320,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 115,490,000 صد و پانزده میلیون و چهار صد و نود هزار ریال با بیشینه قیمتی 115,520,000 و کمینه قیمتی …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۸/۳ ساعت 17:31 ادامه »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31:06 برابر با 275,870 دویست و هفتاد و پنج هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت یورو 320,180 سیصد و بیست هزار و صد و هشتاد ریال قیمت پوند 379,360 سیصد و هفتاد و نه هزار و سیصد و شصت ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه …

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31 ادامه »