نرخ

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:39

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:39:04 برابر با 232,578 دویست و سی و دو  هزار و پانصد و هفتاد و هشت ریال قیمت یورو 281,010 دویست و هشتاد و یک هزار وده ریال قیمت پوند 329,010 سیصد و بیست و نه هزار وده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز …

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:39 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/28 ساعت 13:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/28 ساعت 13:31:36 برابر با 106,140,000 صد و شش میلیون و صد و چهل هزار ریال که بالاترین نرخ 106,220,000 و پایین ترین نرخ 105,380,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 105,019,000 صد و پنج میلیون و نونزده هزار ریال با بیشینه قیمتی 105,019,000 و کمینه قیمتی 104,479,000 قیمت نیم سکه …

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/28 ساعت 13:31 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۱/۸ ساعت 17:32

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۱/۸ ساعت 17:32:22 برابر با 106,720,000 صد و شش میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 108,020,000 و پایین ترین نرخ 105,680,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 104,489,000 صد و چهار میلیون و چهار صد و هشتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 107,019,000 و …

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۱/۸ ساعت 17:32 ادامه »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:37

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:37:35 برابر با 234,050 دویست و سی و چهار هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 283,990 دویست و هشتاد و سه هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 329,270 سیصد و بیست و نه هزار و دویست و هفتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای …

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:37 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/27 ساعت 13:36

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/27 ساعت 13:36:50 برابر با 106,510,000 صد و شش میلیون و پانصد و ده هزار ریال که بالاترین نرخ 108,020,000 و پایین ترین نرخ 106,380,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 105,479,000 صد و پنج میلیون و چهار صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 107,019,000 و کمینه …

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/27 ساعت 13:36 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۱/۷ ساعت 17:33

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۱/۷ ساعت 17:33:13 برابر با 102,920,000 صد و دو  میلیون و نه صد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 105,170,000 و پایین ترین نرخ 102,780,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 101,989,000 صد و یک میلیون و نه صد و هشتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 104,019,000 …

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۱/۷ ساعت 17:33 ادامه »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:34

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:34:59 برابر با 229,190 دویست و بیست و نه هزار و صد و نود ریال قیمت یورو 278,510 دویست و هفتاد و هشت هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 319,520 سیصد و نونزده هزار و پانصد و بیست ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه …

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:34 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/26 ساعت 13:36

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/26 ساعت 13:36:13 برابر با 103,890,000 صد و سه میلیون و هشت صد و نود هزار ریال که بالاترین نرخ 105,170,000 و پایین ترین نرخ 102,980,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 102,019,000 صد و دو  میلیون و نونزده هزار ریال با بیشینه قیمتی 104,019,000 و کمینه قیمتی 101,979,000 قیمت نیم …

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/26 ساعت 13:36 ادامه »