اطلاعات الکسا سایت tgju.org

اطلاعات رتبه الکسا سایت tgju.org

در تاریخ بیست و یک تیر هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت tgju.org در سه ماهه اخیر یک هزار و چهار صد و بیست و سه می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش یک هزار و پانصد و نود و هفت بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود صد و هفتاد و چهار واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 88.6% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه چهل و دو  را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت tgju.org

سایت tgju.org با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. قیمت دلار اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ششصد و چهل می باشد.
 2. قیمت طلا دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیصد و هفتاد و نه می باشد.
 3. قیمت سکه سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفتصد و هفتاد و شش می باشد.
 4. قیمت ارز چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه صد و هفتاد و هفت می باشد.
 5. نرخ ارز پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 6. قیمت دلار آمریکا talakar ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و شش می باشد.
 7. بانک مرکزی هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و پنج می باشد.
 8. وام ازدواج هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و هشت می باشد.
 9. بازار متشکل ارزی نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و یک می باشد.
 10. بسته حمایتی دولت دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و هشت می باشد.
 11. بازار متشکل ارزی یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و دو  می باشد.
 12. قیمت گوشت دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و یک می باشد.
 13. بسته حمایتی کارگران سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و شش می باشد.
 14. parsian bank online چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 15. online shopping پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و هشت می باشد.
 16. consumer price index شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانزده می باشد.
 17. fixed cost هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفتاد می باشد.
 18. ادوات مشرفي المواقع هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 19. همتی نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 20. قیمت دلار ایران جیب بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 21. برلیان کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 22. قیمت دلار کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و پنج می باشد.
 23. قیمت طلا کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و پنج می باشد.
 24. قیمت سکه کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و چهار می باشد.
 25. قیمت ارز کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشتاد و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و هشت می باشد.
 26. نرخ ارز کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و پنج می باشد.

رقبای سایت tgju.org

 • سایت
  tejaratnews.com

  با رتبه الکسا سی و چهار و رتبه هم پوشانی ششصد و چهل اولین رقیب سایت tgju.org محسوب می شود.

 • سایت
  tsetmc.com

  با رتبه الکسا سی و چهار و رتبه هم پوشانی سیصد و هفتاد و نه دومین رقیب سایت tgju.org محسوب می شود.

 • سایت
  donya-e-eqtesad.com

  با رتبه الکسا سی و چهار و رتبه هم پوشانی هفتصد و هفتاد و شش سومین رقیب سایت tgju.org محسوب می شود.

 • سایت
  bmi.ir

  با رتبه الکسا سی و چهار و رتبه هم پوشانی نه صد و هفتاد و هفت چهارمین رقیب سایت tgju.org محسوب می شود.

 • سایت
  tasnimnews.com

  با رتبه الکسا سی و چهار و رتبه هم پوشانی یک پنجمین رقیب سایت tgju.org محسوب می شود.

ورودی های سایت tgju.org

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط سی و هفت درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *