قیمت امروز

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت 18:34

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت 18:34:32 برابر با 118,180,000 صد و هجده میلیون و صد و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 118,220,000 و پایین ترین نرخ 117,380,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 112,980,977 صد و دوازده میلیون و نه صد و هشتاد هزار و نه صد و هفتاد و هفت ریال …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت 18:34 ادامه »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:32

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:32:42 برابر با 274,610 دویست و هفتاد و چهار هزار و ششصد و ده ریال قیمت یورو 321,880 سیصد و بیست و یک هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت پوند 379,610 سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد و ده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:32 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2021/09/19 ساعت 14:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/09/19 ساعت 14:31:19 برابر با 117,740,000 صد و هفده میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال که بالاترین نرخ 117,920,000 و پایین ترین نرخ 117,380,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 111,990,000 صد و یازده میلیون و نه صد و نود هزار ریال با بیشینه قیمتی 112,020,000 و کمینه قیمتی 111,980,000 …

نرخ قیمت سکه امروز 2021/09/19 ساعت 14:31 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۶/۲۷ ساعت 18:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۶/۲۷ ساعت 18:31:03 برابر با 118,270,000 صد و هجده میلیون و دویست و هفتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 118,720,000 و پایین ترین نرخ 117,880,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 113,010,000 صد و سیزده میلیون و ده هزار ریال با بیشینه قیمتی 113,020,000 و کمینه قیمتی 112,980,000 قیمت نیم …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۶/۲۷ ساعت 18:31 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:32

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:32:11 برابر با 273,630 دویست و هفتاد و سه هزار و ششصد و سی ریال قیمت یورو 320,820 سیصد و بیست هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت پوند 378,370 سیصد و هفتاد و هشت هزار و سیصد و هفتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:32 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2021/09/18 ساعت 14:32

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/09/18 ساعت 14:32:21 برابر با 118,240,000 صد و هجده میلیون و دویست و چهل هزار ریال که بالاترین نرخ 118,720,000 و پایین ترین نرخ 117,880,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 112,990,000 صد و دوازده میلیون و نه صد و نود هزار ریال با بیشینه قیمتی 113,020,000 و کمینه قیمتی 112,980,000 …

نرخ قیمت سکه امروز 2021/09/18 ساعت 14:32 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۶/۲۶ ساعت 18:32

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۶/۲۶ ساعت 18:32:31 برابر با 118,060,000 صد و هجده میلیون و شصت هزار ریال که بالاترین نرخ 119,370,000 و پایین ترین نرخ 117,980,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 113,990,218 صد و سیزده میلیون و نه صد و نود هزار و دویست و هجده ریال با بیشینه قیمتی 114,020,000 و …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۶/۲۶ ساعت 18:32 ادامه »