قیمت روز

نرخ قیمت سکه امروز 2022/08/06 ساعت 14:32

قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/08/06 ساعت 14:32:05 برابر با 149,100,000 صد و چهل و نه میلیون و صد هزار ریال که بالاترین نرخ 149,100,000 و پایین ترین نرخ 147,850,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 140,980,000 صد و چهل میلیون و نه صد و هشتاد هزار ریال با بیشینه قیمتی 141,100,000 و کمینه قیمتی 140,950,000 …

نرخ قیمت سکه امروز 2022/08/06 ساعت 14:32 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۴۰۱/۵/۱۴ ساعت 18:33

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۱/۵/۱۴ ساعت 18:33:12 برابر با 148,620,000 صد و چهل و هشت میلیون و ششصد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 148,950,000 و پایین ترین نرخ 147,500,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 140,990,000 صد و چهل میلیون و نه صد و نود هزار ریال با بیشینه قیمتی 141,100,000 و …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۱/۵/۱۴ ساعت 18:33 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:33

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:33:17 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 390 سیصد و نود ریال قیمت پوند 381,130 سیصد و هشتاد و یک هزار و صد و سی ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/08/05 ساعت 16:33:17 برابر با 148,620,390 صد و چهل و هشت میلیون …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:33 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2022/08/05 ساعت 14:32

قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/08/05 ساعت 14:32:37 برابر با 148,620,000 صد و چهل و هشت میلیون و ششصد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 148,950,000 و پایین ترین نرخ 147,500,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 140,990,000 صد و چهل میلیون و نه صد و نود هزار ریال با بیشینه قیمتی 141,100,000 و کمینه …

نرخ قیمت سکه امروز 2022/08/05 ساعت 14:32 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۴۰۱/۵/۱۳ ساعت 18:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۱/۵/۱۳ ساعت 18:31:26 برابر با 148,620,000 صد و چهل و هشت میلیون و ششصد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 148,950,000 و پایین ترین نرخ 147,500,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 140,990,000 صد و چهل میلیون و نه صد و نود هزار ریال با بیشینه قیمتی 141,100,000 و …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۱/۵/۱۳ ساعت 18:31 ادامه »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:31:30 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 945 نه صد و چهل و پنج ریال قیمت پوند 379,100 سیصد و هفتاد و نه هزار و صد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/08/04 ساعت 16:31:30 برابر با 148,660,000 صد و چهل و هشت …

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:31 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2022/08/04 ساعت 14:33

قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/08/04 ساعت 14:33:47 برابر با 148,100,000 صد و چهل و هشت میلیون و صد هزار ریال که بالاترین نرخ 148,790,000 و پایین ترین نرخ 147,500,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 141,070,000 صد و چهل و یک میلیون و هفتاد هزار ریال با بیشینه قیمتی 141,100,000 و کمینه قیمتی 140,450,000 قیمت …

نرخ قیمت سکه امروز 2022/08/04 ساعت 14:33 ادامه »