نرخ امروز

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت 17:37

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت 17:37:20 برابر با 111,810,000 صد و یازده میلیون و هشت صد و ده هزار ریال که بالاترین نرخ 112,220,000 و پایین ترین نرخ 111,280,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 108,009,000 صد و هشت میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 108,019,000 و کمینه قیمتی 106,989,000 قیمت …

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت 17:37 ادامه »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:37

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:37:48 برابر با 247,580 دویست و چهل و هفت هزار و پانصد و هشتاد ریال قیمت یورو 296,150 دویست و نود و شش هزار و صد و پنجاه ریال قیمت پوند 357,760 سیصد و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و شصت ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت …

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:37 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2021/03/01 ساعت 13:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/03/01 ساعت 13:31:31 برابر با 111,430,000 صد و یازده میلیون و چهار صد و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 112,220,000 و پایین ترین نرخ 111,280,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 108,019,000 صد و هشت میلیون و نونزده هزار ریال با بیشینه قیمتی 108,019,000 و کمینه قیمتی 106,989,000 قیمت نیم …

نرخ قیمت سکه امروز 2021/03/01 ساعت 13:31 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت 17:31:40 برابر با 109,990,000 صد و نه میلیون و نه صد و نود هزار ریال که بالاترین نرخ 110,820,000 و پایین ترین نرخ 109,580,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 107,009,000 صد و هفت میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 107,519,000 و کمینه قیمتی 105,979,000 قیمت …

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت 17:31 ادامه »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31:58 برابر با 247,520 دویست و چهل و هفت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 295,910 دویست و نود و پنج هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 353,710 سیصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و ده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2021/02/28 ساعت 13:32

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/02/28 ساعت 13:32:04 برابر با 110,490,000 صد و ده میلیون و چهار صد و نود هزار ریال که بالاترین نرخ 110,820,000 و پایین ترین نرخ 110,180,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 105,979,000 صد و پنج میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 107,519,000 و …

نرخ قیمت سکه امروز 2021/02/28 ساعت 13:32 ادامه »

سکه امروز 110,360,000 ساعت 11:32

قیمت زنده سکه امامی 110,360,000 ریال امروز ده اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:32:46 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 106,979,873 صد و شش میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار و هشت صد و هفتاد و سه ریال قیمت نیم سکه 63,800,000 شصت و سه میلیون و هشت صد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۲/۹ ساعت 17:36

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۲/۹ ساعت 17:36:18 برابر با 111,330,660 صد و یازده میلیون و سیصد و سی هزار و ششصد و شصت ریال که بالاترین نرخ 112,520,000 و پایین ترین نرخ 110,780,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 106,979,000 صد و شش میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با …

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۲/۹ ساعت 17:36 ادامه »