نرخ لحظه ای

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۱/۲۵ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۳/۱/۲۵ ساعت 17:31:41 برابر با 453,040,000 چهار صد و پنجاه و سه میلیون و چهل هزار ریال که بالاترین نرخ 457,100,000 و پایین ترین نرخ 451,800,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 423,950,000 چهار صد و بیست و سه میلیون و نه صد و پنجاه هزار ریال با بیشینه قیمتی …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۱/۲۵ ساعت 17:31 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:31:10 برابر با 647,604 ششصد و چهل و هفت هزار و ششصد و چهار ریال قیمت یورو 706,470 هفتصد و شش هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت پوند 826,430 هشت صد و بیست و شش هزار و چهار صد و سی ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2024/04/13 ساعت 13:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/04/13 ساعت 13:31:09 برابر با 453,060,000 چهار صد و پنجاه و سه میلیون و شصت هزار ریال که بالاترین نرخ 457,100,000 و پایین ترین نرخ 451,800,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 424,950,000 چهار صد و بیست و چهار میلیون و نه صد و پنجاه هزار ریال با بیشینه قیمتی 425,300,000 …

نرخ قیمت سکه امروز 2024/04/13 ساعت 13:31 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۱/۲۴ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۳/۱/۲۴ ساعت 17:31:02 برابر با 437,060,468 چهار صد و سی و هفت میلیون و شصت هزار و چهار صد و شصت و هشت ریال که بالاترین نرخ 437,100,000 و پایین ترین نرخ 417,810,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 402,950,468 چهار صد و دو  میلیون و نه صد و پنجاه …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۱/۲۴ ساعت 17:31 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31:26 برابر با 647,726 ششصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و بیست و شش ریال قیمت یورو 696,230 ششصد و نود و شش هزار و دویست و سی ریال قیمت پوند 812,330 هشت صد و دوازده هزار و سیصد و سی ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2024/04/12 ساعت 13:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/04/12 ساعت 13:31:21 برابر با 437,060,504 چهار صد و سی و هفت میلیون و شصت هزار و پانصد و چهار ریال که بالاترین نرخ 437,100,000 و پایین ترین نرخ 417,810,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 402,950,504 چهار صد و دو  میلیون و نه صد و پنجاه هزار و پانصد و …

نرخ قیمت سکه امروز 2024/04/12 ساعت 13:31 ادامه »

سکه امروز 437,060,000 ساعت 11:31

قیمت زنده سکه امامی 437,060,000 ریال امروز بیست و چهار فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:12 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 402,950,000 چهار صد و دو  میلیون و نه صد و پنجاه هزار ریال قیمت نیم سکه 258,000,000 دویست و پنجاه و هشت میلیون ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۱/۲۳ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۳/۱/۲۳ ساعت 17:31:40 برابر با 437,060,432 چهار صد و سی و هفت میلیون و شصت هزار و چهار صد و سی و دو  ریال که بالاترین نرخ 437,100,000 و پایین ترین نرخ 417,810,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 402,950,432 چهار صد و دو  میلیون و نه صد و پنجاه …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۱/۲۳ ساعت 17:31 ادامه »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:31:22 برابر با 647,454 ششصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و پنجاه و چهار ریال قیمت یورو 696,230 ششصد و نود و شش هزار و دویست و سی ریال قیمت پوند 812,330 هشت صد و دوازده هزار و سیصد و سی ریال. نرخ قیمت دلار طلا و …

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:31 ادامه »