نرخ لحظه ای

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:32:16 برابر با 595,000 پانصد و نود و پنج هزار ریال قیمت یورو 637,200 ششصد و سی و هفت هزار و دویست ریال قیمت پوند 740,800 هفتصد و چهل هزار و هشت صد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/05/16 ساعت 15:32:16 برابر با …

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2024/05/16 ساعت 13:33

قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/05/16 ساعت 13:33:44 برابر با 406,890,000 چهار صد و شش میلیون و هشت صد و نود هزار ریال که بالاترین نرخ 409,100,000 و پایین ترین نرخ 406,800,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 380,100,000 سیصد و هشتاد میلیون و صد هزار ریال با بیشینه قیمتی 380,300,000 و کمینه قیمتی 379,900,000 قیمت …

نرخ قیمت سکه امروز 2024/05/16 ساعت 13:33 ادامه »

سکه امروز 409,020,947 ساعت 11:31

قیمت زنده سکه امامی 409,020,947 ریال امروز بیست و هفت اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:12 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 379,950,947 سیصد و هفتاد و نه میلیون و نه صد و پنجاه هزار و نه صد و چهل و هفت ریال قیمت نیم سکه 237,000,000 دویست و سی و هفت میلیون ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۲/۲۶ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۳/۲/۲۶ ساعت 17:31:04 برابر با 409,020,000 چهار صد و نه میلیون و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 409,100,000 و پایین ترین نرخ 406,840,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 379,950,000 سیصد و هفتاد و نه میلیون و نه صد و پنجاه هزار ریال با بیشینه قیمتی 380,300,000 و کمینه …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۲/۲۶ ساعت 17:31 ادامه »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:32:28 برابر با 595,000 پانصد و نود و پنج هزار ریال قیمت یورو 640,600 ششصد و چهل هزار و ششصد ریال قیمت پوند 744,100 هفتصد و چهل و چهار هزار و صد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/05/15 ساعت 15:32:28 برابر با 407,460,000 …

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2024/05/15 ساعت 13:37

قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/05/15 ساعت 13:37:19 برابر با 408,060,000 چهار صد و هشت میلیون و شصت هزار ریال که بالاترین نرخ 409,100,000 و پایین ترین نرخ 406,840,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 380,300,015 سیصد و هشتاد میلیون و سیصد هزار وپانزده ریال با بیشینه قیمتی 380,300,000 و کمینه قیمتی 377,900,000 قیمت نیم سکه …

نرخ قیمت سکه امروز 2024/05/15 ساعت 13:37 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۲/۲۵ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۳/۲/۲۵ ساعت 17:31:05 برابر با 404,990,000 چهار صد و چهار میلیون و نه صد و نود هزار ریال که بالاترین نرخ 407,100,000 و پایین ترین نرخ 403,800,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 377,900,000 سیصد و هفتاد و هفت میلیون و نه صد هزار ریال با بیشینه قیمتی 378,300,000 و …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۲/۲۵ ساعت 17:31 ادامه »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31:06 برابر با 595,000 پانصد و نود و پنج هزار ریال قیمت یورو 642,450 ششصد و چهل و دو  هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 744,800 هفتصد و چهل و چهار هزار و هشت صد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه …

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2024/05/14 ساعت 13:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/05/14 ساعت 13:31:16 برابر با 405,060,000 چهار صد و پنج میلیون و شصت هزار ریال که بالاترین نرخ 405,100,000 و پایین ترین نرخ 403,800,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 374,050,000 سیصد و هفتاد و چهار میلیون و پنجاه هزار ریال با بیشینه قیمتی 377,300,000 و کمینه قیمتی 373,900,000 قیمت نیم …

نرخ قیمت سکه امروز 2024/05/14 ساعت 13:31 ادامه »