Category Archives: قیمت

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت 17:38

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت 17:38:57 برابر با 108,820,587 صد و هشت میلیون و هشت صد و بیست هزار و پانصد و هشتاد و هفت ریال که بالاترین نرخ 110,470,000 و پایین ترین نرخ 108,680,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 108,019,000 صد و هشت میلیون و نونزده هزار ریال با بیشینه قیمتی […]

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:34

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:34:57 برابر با 244,980 دویست و چهل و چهار هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 299,910 دویست و نود و نه هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 338,400 سیصد و سی و هشت هزار و چهار صد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/13 ساعت 13:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/13 ساعت 13:31:46 برابر با 109,510,000 صد و نه میلیون و پانصد و ده هزار ریال که بالاترین نرخ 110,470,000 و پایین ترین نرخ 109,380,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 107,989,000 صد و هفت میلیون و نه صد و هشتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 108,019,000 و کمینه […]

سکه امروز 109,980,000 ساعت 11:31

قیمت زنده سکه امامی 109,980,000 ریال امروز بیست و چهار دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:31:41 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 107,979,000 صد و هفت میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال قیمت نیم سکه 60,600,000 شصت میلیون و ششصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت 17:33

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت 17:33:05 برابر با 112,110,000 صد و دوازده میلیون و صد و ده هزار ریال که بالاترین نرخ 112,220,000 و پایین ترین نرخ 109,980,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 108,019,684 صد و هشت میلیون و نونزده هزار و ششصد و هشتاد و چهار ریال با بیشینه قیمتی 108,019,000 […]

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:35

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:35:10 برابر با 248,520 دویست و چهل و هشت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 302,516 سیصد و دو  هزار و پانصد و شانزده ریال قیمت پوند 341,910 سیصد و چهل و یک هزار و نه صد و ده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/12 ساعت 13:33

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/12 ساعت 13:33:11 برابر با 112,060,000 صد و دوازده میلیون و شصت هزار ریال که بالاترین نرخ 112,170,000 و پایین ترین نرخ 109,980,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 107,979,000 صد و هفت میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 108,019,000 و کمینه قیمتی 107,979,000 […]

سکه امروز 111,390,000 ساعت 11:31

قیمت زنده سکه امامی 111,390,000 ریال امروز بیست و سه دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:31:46 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 108,019,000 صد و هشت میلیون و نونزده هزار ریال قیمت نیم سکه 61,000,000 شصت و یک میلیون ریال

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ساعت 17:34

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ساعت 17:34:49 برابر با 110,010,000 صد و ده میلیون و ده هزار ریال که بالاترین نرخ 113,520,000 و پایین ترین نرخ 109,380,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 107,979,000 صد و هفت میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 110,019,000 و کمینه قیمتی […]

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:36

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:36:35 برابر با 248,450 دویست و چهل و هشت هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت یورو 302,510 سیصد و دو  هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 338,230 سیصد و سی و هشت هزار و دویست و سی ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه […]