نرخ لحظه ای

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۳/۲۰ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۳/۳/۲۰ ساعت 17:31:37 برابر با 404,590,000 چهار صد و چهار میلیون و پانصد و نود هزار ریال که بالاترین نرخ 406,600,000 و پایین ترین نرخ 404,300,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 374,950,000 سیصد و هفتاد و چهار میلیون و نه صد و پنجاه هزار ریال با بیشینه قیمتی 376,300,000 …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۳/۲۰ ساعت 17:31 ادامه »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:32:18 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 640,400 ششصد و چهل هزار و چهار صد ریال قیمت پوند 752,800 هفتصد و پنجاه و دو  هزار و هشت صد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/06/09 ساعت 15:32:18 برابر با 405,320,000 چهار صد و …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2024/06/09 ساعت 13:34

قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/06/09 ساعت 13:34:14 برابر با 405,330,000 چهار صد و پنج میلیون و سیصد و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 406,600,000 و پایین ترین نرخ 405,300,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 376,050,000 سیصد و هفتاد و شش میلیون و پنجاه هزار ریال با بیشینه قیمتی 376,300,000 و کمینه قیمتی 375,900,000 …

نرخ قیمت سکه امروز 2024/06/09 ساعت 13:34 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۳/۱۹ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۳/۳/۱۹ ساعت 17:31:12 برابر با 406,030,000 چهار صد و شش میلیون و سی هزار ریال که بالاترین نرخ 407,100,000 و پایین ترین نرخ 405,800,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 375,250,000 سیصد و هفتاد و پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال با بیشینه قیمتی 375,300,000 و کمینه قیمتی …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۳/۱۹ ساعت 17:31 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:31:15 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 641,800 ششصد و چهل و یک هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 754,500 هفتصد و پنجاه و چهار هزار و پانصد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/06/08 ساعت 15:31:15 برابر با 406,100,000 چهار صد …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2024/06/08 ساعت 13:34

قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/06/08 ساعت 13:34:13 برابر با 406,090,000 چهار صد و شش میلیون و نود هزار ریال که بالاترین نرخ 407,100,000 و پایین ترین نرخ 405,800,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 375,100,000 سیصد و هفتاد و پنج میلیون و صد هزار ریال با بیشینه قیمتی 375,300,000 و کمینه قیمتی 374,900,000 قیمت نیم …

نرخ قیمت سکه امروز 2024/06/08 ساعت 13:34 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۳/۱۸ ساعت 17:32

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۳/۳/۱۸ ساعت 17:32:12 برابر با 409,090,000 چهار صد و نه میلیون و نود هزار ریال که بالاترین نرخ 409,100,000 و پایین ترین نرخ 407,800,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 377,900,289 سیصد و هفتاد و هفت میلیون و نه صد هزار و دویست و هشتاد و نه ریال با بیشینه …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۳/۳/۱۸ ساعت 17:32 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31:27 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 640,755 ششصد و چهل هزار و هفتصد و پنجاه و پنج ریال قیمت پوند 751,055 هفتصد و پنجاه و یک هزار وپنجاه و پنج ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/06/07 ساعت 15:31:27 برابر با 409,090,555 …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31 ادامه »